SIJOITTAJATIETOA

Annamme avoimen, ajantasaisen ja läpinäkyvän kuvan yhtiön taloudellisesta tilasta ja liiketoiminnan kehittymisestä.

Raportoimme sijoittajille yhtiön kehityksen kvartaaleittain. Osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset ovat näillä sivuilla esillä yleisölle, eikä niiden tarkastelu vaadi kirjautumista palveluun. Osavuosikatsaukset eivät ole tilintarkastettuja eivätkä siten vastaa välitilinpäätöstä.

OPR-Vakuus Oy:n yhtiöjärjestykseen pääset tutustumaan tästä.

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä toimitusjohtajaamme Petteri Kleemolaan,
p. 020 741 2041 / petteri.kleemola@opr-vakuus.fi
tai talousjohtajaamme Miikka Hietalaan,
p. 020 741 2035 / miikka.hietala@opr-vakuus.fi

TIETOA OSAKESIJOITUKSEN VEROTUKSESTA

Osakesijoituksen tuotto on osinkoa, johon sovelletaan osinkotulojen verotukseen liittyvää säännöstöä.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän listaamattomasta yhtiöstä saama osinko on pääomatulo-osinkoa, kun osinkotulo on enintään kahdeksan prosentin vuotuinen tuotto osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattiselle arvolle.

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot verotetaan siten, että osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 % vuotuista tuottoa vastaavasta osingon määrästä 25 % on veronalaista pääomatuloa kuitenkin enintään 150 000 euroon saakka. Euromääräisen rajan ylimenevältä osalta osinko on 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8 % vuotuisen tuoton ylimenevältä osalta osinko on puolestaan 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa.

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan yhtiön verovuotta edeltävän vuoden nettovarallisuuden perusteella siten, että yhtiön tilinpäätöshetken nettovarallisuus (varat – velat) jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Yhtiön lunastamia ja muutoin hankkimia omia osakkeita ei oteta laskelmassa huomioon.

Lisätietoja Veronmaksajain keskusliiton sivuilta.

KEHITYS

Yhtiön liiketoiminta on ollut vakaata, kannattavaa ja kasvavaa läpi sen elinkaaren.
Seuraavat kuvaajat havainnollistavat toteutunutta kehitystä.